BakkenUrdshals kontorfelleskskap av advokater er avsluttet da advokatene er gått over i andre stillinger.