Vi bistår bedrifter innenfor en rekke sentrale fagområder:

  • Kontraktsrett - kontrakter og kontraktsforhandlinger, tvister med tilknytning til kontrakter om prisavslag, heving og erstatning på kontraktsrettslig grunnlag
  • Fast eiendom og byggesak - kontrakt og oppgjør, rettigheter, prisavslag, retting eller heving på grunn av feil og mangler, byggetillatelse og regulering, ekspropriasjon
  • Forsikring - krav etter skade på eiendom eller person, ansvarsforsikring m.v.
  • Erstatningsrett - krav om erstatning etter påført tap, skade på ting eller person, driftstap m.v.
  • Arbeidsrett - oppsigelse, avskjed, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
  • Utlendingsrett - oppholdstillatelser, statsborgerskap, familiegjenforening og asyl 
  • Immateriell rett - varemerker (figurmerker, ordmerker osv), opphavsrett
  • Konkurs -  bostyreroppdrag og rådgivning