Priser

Vi har fokus på fornuftig pris og høy kvalitet på arbeidet

Vi har fokus på forutsigbarhet for våre klienter, både når det gjelder pris og prosessrisiko. Veiledende priser er pr time effektivt fagmessig arbeid. Hvilken timepris som gjelder for oppdraget avtales ved oppstart og fremgår av oppdragsbekreftelsen ved annet en helt korte oppdrag. 

  • For private 1750 - 1875 inkl. mva.
  • For bedrifter 1500 - 1800 ekskl. mva.

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring inngår gjerne i en innbo- eller boligforsikring. Gi oss kopi av dine forsikringsavtaler eller oppgi selskap og polisenummer så undersøker vi om bistanden kan være dekket under forsikring. Det påløper normalt en egenandel. 

Fri rettshjelp - fritt rettsråd og fri sakførsel:

Vi påtar oss jevnlig oppdrag under ordningen med fri rettshjelp. Fri rettshjelp innvilges i visse sakstyper og er ofte behovsprøvd ut fra inntekt.  I saker som er behovsprøvd ligger inntektsgrensen pr. 2021 på en brutto inntekt på kr 246 000 for enslige og kr 369.000 for samboere og ektefeller. Man kan heller ikke ha formue på over kr 100 000 eks.bolig. Det kan søkes om unntak fra inntekts- og formuesgrensene, men det er ikke kurant å få unntak. Det påløper en egenandel.